Tarieven

Tarieven per 1 januari 2024

Voor niet-verzekerden en patiënten met een verzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben.

Zitting Fysiotherapie€ 42,00
Zitting Manuele Therapie€ 55,00
Zitting Oedeemfysiotherapie€ 55,00
Zitting Geriatrie Fysiotherapie€ 55,00
Lange zitting*€ 60,00
Screening€ 23,00
Intake en onderzoek na screening€ 59,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 59,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 70,00
Groepstherapie 2 personen**€ 42,00
Groepstherapie 3 personen**€ 42,00
Groepstherapie 4 personen**€ 32,50
Toeslag behandeling aan huis€ 15,00
Toeslag behandeling in inrichting€ 15,00
Instructie / Overleg ouders van de patiënt€ 25,00
Niet nagekomen afspraak***75% van de voorgenomen behandeling
Eenvoudige korte rapporten€ 60,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 68,00

*      Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen.
**    Tarief per deelnemende patiënt.
***  Geldt ook voor patiënten met een verzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben.

 

Gereserveerde behandelingen die niet ten minste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.