Tarieven

Tarieven per 1 januari 2023

Voor niet-verzekerden en patiënten met een verzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben.

Zitting Fysiotherapie€ 37,00
Zitting Manuele Therapie€ 52,00
Zitting Oedeemfysiotherapie€ 52,00
Zitting Geriatrie Fysiotherapie€ 52,00
Lange zitting*€ 56,00
Screening€ 18,00
Intake en onderzoek na screening€ 54,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 54,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 68,00
Groepstherapie 2 personen**€ 37,00
Groepstherapie 3 personen**€ 32,00
Groepstherapie 4 personen**€ 27,50
Toeslag behandeling aan huis€ 11,00
Toeslag behandeling in inrichting€ 8,50
Instructie / Overleg ouders van de patiënt€ 21,00
Niet nagekomen afspraak***€ 27,50
Eenvoudige korte rapporten€ 56,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 64,00

*      Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen.
**    Tarief per deelnemende patiënt.
***  Geldt ook voor patiënten met een verzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben.

 

Gereserveerde behandelingen die niet ten minste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.