Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fysiotherapie Molenberg MSP

 

Legitimatie – Bij Fysiotherapie Molenberg MSP dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 

Privacy – Uw fysiotherapeut/ manueel therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Uw digitale dossier is met een wachtwoord beveiligd. Op deze registratie is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Hygiëne – Voor het onderzoek en de behandeling bij uw fysiotherapeut dient u een eigen handdoek mee te nemen voor op de behandelbank. Ook voor trainingen in de oefenzaal is een eigen handdoek verplicht bij het gebruik van de apparaten.

 

Afspraken – Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze tenminste 24 uur van te voren te annuleren. In het weekend kunt u hiertoe het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen naar info@fysiomolenberg.nl. Voor niet tijdig afgemelde afspraken wordt een behandeling (€22,00) in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur kan niet ter declaratie bij uw verzekeraar worden ingediend. Fysiotherapie Molenberg MSP helpt u zo goed als mogelijk om u te herinneren aan de afspraak, echter u bent zelf verantwoordelijk voor het noteren van de afspraak, ook als u de herinnering niet ontvangen hebt.

 

Vergoeding – Fysiotherapie Molenberg MSP heeft met alle bekende verzekeraars contractuele afspraken. U bent zelf verantwoordelijk voor vergoeding van de behandelingen door uw verzekeraar. Fysiotherapie Molenberg MSP draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding. Bekijk goed in uw aanvullende polis hoeveel fysiotherapiebehandelingen u vergoed krijgt. Uw fysiotherapeut kan eventueel voor u informeren. U hebt alleen recht op vergoeding indien de fysiotherapeut vaststelt dat er sprake is van een medische indicatie. Alleen op grond hiervan kan Fysiotherapie Molenberg MSP de behandelingen bij uw verzekeraar declareren.

 

Betalingen – Facturen kunnen per bankoverschrijving of contant voldaan worden. Bij niet tijdige betaling is Fysiotherapie Molenberg MSP gerechtigd 15 euro administratiekosten en wettelijke rente in rekening te brengen.

 

Veiligheid – Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Fysiotherapie Molenberg MSP is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets). Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

Kinderen – Is uw kind onder behandeling bij Fysiotherapie Molenberg MSP of neemt u uw kind mee naar uw behandeling, dan dient het kind onder uw toezicht te blijven. Het is niet toegestaan uw kind alleen te laten in de praktijk. In de wachtkamer is speelgoed beschikbaar voor uw kind. Het is uw kind niet toegestaan om met therapiemateriaal te spelen of de oefenzaal te betreden. Indien uw kind schade toebrengt aan materialen van Fysiotherapie Molenberg MSP, omdat het niet of onvoldoende onder uw toezicht stond, dan is Fysiotherapie Molenberg MSP genoodzaakt om de kosten hiervan bij u in rekening te brengen. Fysiotherapie Molenberg MSP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan u of uw kind wanneer de regels niet worden nageleefd.

 

Beweegprogramma’s – Als u zich aanmeldt voor een beweegprogramma met een looptijd van en tot een zekere datum, dan reserveren wij een plek in het programma voor u. Als u besluit om halverwege het programma te stoppen, dan zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag voor het programma in rekening te brengen.

 

Overig – Omdat bij Fysiotherapie Molenberg MSP ook minder valide patiënten worden behandeld, is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen. Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen bij het verlaten van de wachtkamer. Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. Patiënten en bezoekers van de praktijk dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoennormen en waarden te gedragen. Fysiotherapie Molenberg MSP behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.