Schouder Revalidatie

De schouderregio is erg complexe regio, dit komt door de grote mate van beweeglijkheid van de arm en schouder. Een precieze aansturing van de spieren rond de schouder is de belangrijkste factor om dit mogelijk te maken. Hierdoor moeten de omliggende spieren, pezen en gewrichten allemaal optimaal kunnen functioneren. Een kleine verstoring hierin kan al genoeg zijn om schouderklachten te veroorzaken.
Er zijn verschillende oorzaken voor schouderklachten en het is belangrijk om de oorzaak van de klachten te achterhalen.

 

Wanneer schouder revalidatie?

Schouderrevalidatie is bedoeld voor mensen met schouderklachten, acuut of langdurig, voor of na een schouderoperatie of bij onbegrepen klachten in nek/schouder/ bovenrug/ hoofdregio.
Fysiotherapeuten die zich hebben verdiept in schouderklachten kunnen met lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met echografisch onderzoek, de oorzaak en locatie van de schouderklachten achterhalen en zodoende gericht behandelen.

 

De behandeling

Wanneer de oorzaak van de klachten gevonden is, kan bekeken worden of fysiotherapie dan wel manueel therapie zinvol is. De behandeling bij schouderklachten zal vooral bestaan uit advies in belasting en belastbaarheid van de aangedane schouder, houdings-instructie, lokaal mobiliseren en actieve oefeningen. Daarnaast kan een behandeling van de nek en bovenrug nodig zijn.
Als na het onderzoek blijkt dat fysiotherapie of manuele therapie niet de eerste optie is, zult u (terug)verwezen worden naar de huisarts. Deze zal dan m.b.v. het advies van de fysiotherapeut, het verdere beleid gaan bepalen.

 

Samenwerking Zuyderland

In samenspraak met medisch specialisten van Zuyderland is er een schouderprotocol ontwikkeld. Dit protocol zal bij de desbetreffende schouderklachten worden gehanteerd.

 

Schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg

De fysiotherapeuten binnen onze praktijk die zich hebben verdiept in schouderklachten zijn Harry Hermans en Ferry Bloemen, beiden zijn tevens aangesloten bij SchouderNet Oostelijk Zuid Limburg, onderdeel van SchouderNetwerken Nederland.

f