Tarieven

Tarieven per 1 januari 2018

Voor niet-verzekerden en patienten met een verzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben.

Zitting Fysiotherapie € 30,00
Zitting Manuele Therapie € 42,00
Zitting Oedeemtherapie € 42,00
Zitting Geriatrische Fysiotherapie € 42,00
Lange zitting* € 45,00
Screening € 14,00
Intake en onderzoek na screening € 44,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 44,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00
Groepstherapie 2 personen** € 30,00
Groepstherapie 3 personen** € 26,00
Groepstherapie 4 personen** € 22,00
Toeslag behandeling aan huis € 14,00
Toeslag behandeling in inrichting € 7,00
Instructie / Overleg ouders van de patiënt € 20,00
Niet nagekomen afspraak*** € 22,00
Eenvoudige korte rapporten € 28,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 40,00

*      Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen.
**    Tarief per deelnemende patiënt.
***  Geldt ook voor patiënten met een verzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben.


Gereserveerde behandelingen die niet ten minste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.