Tarieven

Tarieven per 1 januari 2021

Voor niet-verzekerden en patiënten met een verzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben.

Zitting Fysiotherapie € 37,00
Zitting Manuele Therapie € 52,00
Zitting Oedeemfysiotherapie € 52,00
Zitting Geriatrie Fysiotherapie € 52,00
Lange zitting* € 56,00
Screening € 18,00
Intake en onderzoek na screening € 54,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 54,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 68,00
Groepstherapie 2 personen** € 37,00
Groepstherapie 3 personen** € 32,00
Groepstherapie 4 personen** € 27,50
Toeslag behandeling aan huis € 11,00
Toeslag behandeling in inrichting € 8,50
Instructie / Overleg ouders van de patiënt € 21,00
Niet nagekomen afspraak*** € 27,50
Eenvoudige korte rapporten € 56,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 64,00

*      Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen.
**    Tarief per deelnemende patiënt.
***  Geldt ook voor patiënten met een verzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben.


Gereserveerde behandelingen die niet ten minste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.