Tarieven

Tarieven per 1 januari 2020

Voor niet-verzekerden en patienten met een verzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben.

Zitting Fysiotherapie € 35,00
Zitting Manuele Therapie € 49,00
Zitting Oedeemtherapie € 49,00
Zitting Geriatrie Fysiotherapie € 49,00
Lange zitting* € 53,00
Screening € 17,00
Intake en onderzoek na screening € 51,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 51,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 64,00
Groepstherapie 2 personen** € 35,00
Groepstherapie 3 personen** € 30,00
Groepstherapie 4 personen** € 26,00
Toeslag behandeling aan huis € 10,00
Toeslag behandeling in inrichting € 8,00
Instructie / Overleg ouders van de patiënt € 20,00
Niet nagekomen afspraak*** € 26,00
Eenvoudige korte rapporten € 50,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 60,00

*      Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen.
**    Tarief per deelnemende patiënt.
***  Geldt ook voor patiënten met een verzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben.


Gereserveerde behandelingen die niet ten minste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.