Onze dienstverlening

Onze dienstverlening berust op vier peilers:

1. Kwaliteit.
Wij vinden kwaliteit belangrijk. Wat betekent dit voor u en voor uw behandeling?

  • We werken voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening door bijscholingen te volgen en door inschrijving in het Kwaliteitsregister.
  • We zorgen dat we interne zaken waaronder privacy, veiligheid van patient en medewerkers, onderhoud van apparatuur en behandelkamers etc. goed op orde hebben door het laten uitvoeren van externe controles.
  • We vinden klanttevredenheid een belangrijke peiler binnen onze organisatie. Door deelname aan onafhankelijke tevredenheidsenquetes kunnen wij betrouwbare resultaten presenteren.
  • In onze fysiotherapiepraktijk werken alleen hiertoe speciaal opgeleid en gekwalificeerde fysiotherapeuten, met elk een eigen specialisme. We zorgen er altijd voor dat u bij een therapeut terecht komt, die u het best kan helpen bij uw klacht.

2. Multidisciplinair
Gezondheid en vitaliteit kan alleen optimaliseren als wij naar verschillende factoren en hun onderlinge verhouding kijken; daarbij is de integratie en samenwerking van verschillende specialismen cruciaal.

Fysiotherapie Molenberg werkt samen met andere collega-dienstverleners zoals artsen, ergotherapeuten, logopedisten en andere disciplines. Als het nodig is dan vormen wij samen met hen een multidisciplinair team, dat ingeschakeld wordt om gezamenlijk en in nauw overleg patiënten te begeleiden.

3. Actief
Een actieve inzet van zowel de fysiotherapeut als van de patiënt, zorgt ervoor dat de patiënt zijn gezondheid en vitaliteit in eigen handen gaat nemen. Dit is een belangrijk element voor de gezondheidsbevordering want de patiënt krijgt weer zelfvertrouwen, eventuele angsten verdwijnen en het gevoel van eigenwaarde verhoogt. Een actieve aanpak staat daarom in onze werkwijze centraal.

4. Motivatie
Gemotiveerd zijn om een doel te bereiken moet van binnenuit komen. Deze “intrinsieke” motivatie is namelijk cruciaal om de gezondheid te verbeteren of te behouden. Hiertoe moet iedere patiënt zelf de verantwoordelijkheid nemen. In al onze behandelingen en trainingen wordt hier veel aandacht aan besteed.