Praktijk

Missie en Visie

Fysiotherapie Molenberg is een eerstelijns praktijk voor fysiotherapie die zich richt op het aanbieden van patiëntenzorg in de zin van preventie, curatieve zorg en nazorg. Wij bieden zorg aan in een persoonlijke en laagdrempelige sfeer waarbij alle therapeuten up to date geschoold zijn. In onze praktijk staat de patiënt centraal. Samen met de patiënt wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van zijn klachtenbeeld, eventueel in samenwerking met een collega therapeut, de huisarts of de betrokken specialist. Onze beide praktijklocaties op de Kerkraderweg en in gezondheidscentrum MediPoint Parkstad bieden een omgeving waarin de patiënt zich prettig voelt en actief kan werken aan zijn herstel.

De gezondheidszorg en zorgvraag van patiëntengroepen verandert continu. Wij willen deze veranderende zorgvraag binnen onze praktijk blijven aanbieden aan een brede patiëntendoelgroep. De praktijk streeft daarom naar een continue verbreding en verdieping van de aangeboden zorg waarin samenwerking met andere zorgverleners een belangrijk speerpunt is. Verbreding van de zorg realiseren wij door middel van het aanbieden van specialisaties binnen de fysiotherapie, gericht op een bepaalde pathologie of doelgroep. Verdieping realiseren wij door middel van scholing van onze medewerkers en het toepassen van de laatste inzichten in behandelwijzen.